Algemene ledenvergadering 13 februari

 

 

ALGEMENE LEDENVERGADERING
VERON CENTRUM

Dinsdag 13 februari aanstaande houdt VERON Afdeling Centrum/A08 haar jaarlijkse Huishoudelijke vergadering, beter bekend onder de naam Algemene Leden Vergadering.

Aanvang 20:00 uur op onze locatie in het PEKA 18-gebouw, Daalseweg 148, 3555SW Utrecht.

Parkeren: Parkeerruimte op de locatie is beperkt, mocht er geen plaats meer zijn, dan a.u.b. parkeren op de Burgemeester Norbruislaan, nabij de sportvelden van usv Elinkwijk.

AGENDA
Algemene Leden Vergadering
VERON- CENTRUM
Dinsdag 13 februari 2018
Aanvang: 20:00 uur
 1. Opening voorzitter
 2. Ingekomen stukken
 3. Vaststellen Agenda
 4. Door leden op de agenda te plaatsen onderwerpen
 5. Wel en wee van de voorzitter
 6. Notulen ALV 2017
 7. Jaarverslag secretaris 2017
 8. Financieel overzicht 2017/begroting 2018
 9. Verslag kascontrolecommissie
 10. Verkiezing bestuursleden
 11. Afgevaardigden naar vergadering Verenigingsraad VERON HB
 12. Stemming aangedragen voorstellen
 13. Rondvraag
 14. Sluiting

Ad 10:

 • Voorzitter: Michael/PA4MIC, niet aftredend
 • Secretaris: Ab/PA5ABW,  aftredend/herkiesbaar
 • Penningmeester: Paul/PE2LZ, aftredend/herkiesbaar
 • Bestuurslid: Ruud/NL13562, niet aftredend
 • Bestuurslid: Richard Jannes/PD3RFR, niet aftredend
 • Bestuurslid: Gert Jan Kuppens/PD0GJK, niet aftredend

Onze secretaris (Ab Woutersen/PA5ABW) heeft te kennen gegeven graag plaats te willen maken voor een jongere OM of (X)YL. Hierbij dus een oproep om zijn plaats in te nemen.
QSL KAARTEN

Dinsdag 7 februari as. is onze QSL-manager Koos van den Hout/PE4KH weer aanwezig om je van  nieuwe kaarten te voorzien en te verzenden kaarten in ontvangst te nemen.