OM Jan de Roode (PA5JR) Silent Key

Afgelopen week bereikte ons het droeve bericht, dat Jan de Roode/PA5JR op 81-jarige leeftijd is overleden. Niet veel van de ‘jongere’ garde zullen zich Jan kunnen herinneren. Op wat latere leeftijd was de steile trap op ‘het fort’ namelijk een te groot obstakel. Maar actief bleef Jan wel, getuige de binnenkomende QSL-kaarten die zo nu en dan doorkwamen en die dan trouw bij hem in de brievenbus werden gedeponeerd.

Jan volgde na zijn middelbare schoolopleiding de opleiding tot radio-telegrafist ter koopvaardij en voer als zodanig van 1950 tot 1958. Daarna volgde zijn werkzame leven een heel andere koers en werd hij journalist bij ‘de Volkskrant’, wat hij met verve deed van 1965 tot aan zijn pensionering in 1992. Daarnaast was hij ook nog TV- reporter voor de NOS. Zijn laatste productie op dit gebied had als onderwerp ‘het einde van de radiotelegrafie bij de zeevaart‘. Het bloed kruipt ten slotte waar het niet gaan kan.

Na zijn pensionering had Jan plots wat tijd over en pakte hij de telegrafiedraad weer op. In 2001 slaagde hij voor zijn Novice certificaat en kort daarop behaalde hij zijn A-machtiging. Jan plaatste wat bescheiden antennemateriaal op het dak van zijn Tuindorpse woning en ging ouderwets los in de door hem geliefde morsecode. Dat deed hij niet allen op de HF- banden, maar ook in de 2 meter, waar hij wekelijks een CW- netje draaide met andere CW minnende hamoperators in het Utrechtse.

Een van die mannen is Jan Terranea/PA3FYZ, die de navolgende herinnering aan Jan ophaalt:

“In januari 2003 hoorde ik ‘s avonds rond 20.45 CW op 144.075. Het bleek een groepje amateurs, dat morse oefende onder leiding van PA5JR. Ze oefenden dagelijks vanaf 20.30 en ik heb me ingemeld en was welkom. Op woensdag avond ben ik gaan meedoen.

De eerste tijd seinden we een stukje van papier, maar later uit het hoofd, wat wel even wennen was. Je moet namelijk wèl meelezen met het seinen van een ander, want anders kan je niet antwoorden.

Nadat er enige hams zich hadden afgemeld bleef er een groepje van 3 over, PA5JR, PA5OMJ en ik, PA3FYZ, die toevallig allen “Jan” heetten en waarvan de achternaam met R-S-T begon. (Roode-Schoep-Terranea.) 

Na jaren op woensdag gingen we naar de donderdag. In september 2018 gaf PA5JR aan, dat hij wilde stoppen. Met PA5OMJ ben ik nog doorgegaan totdat ik ging verhuizen in het voorjaar van 2019.”

Het bestuur en alle leden van VERON Centrum wensen de echtgenote van Jan en verdere familie heel veel sterkte toe met de verwerking van dit grote verlies.

Jan, behouden vaart, old sparkses never die, they just fade away.