Jan Hengeveld/PA3AZQ Silent Key

silent key 03

 

Via Rob Jansen/PE1CHL vernamen wij dat OM Jan Hengeveld/PA3AZQ op 18 juni jl. op de te vroege leeftijd van 73 jaar is overleden. Het bestuur van VERON afdeling Centrum  condoleert de nabestaanden met dit verlies en wenst hen sterkte voor de komende tijd.

Rob memoreert Jan als volgt:

“Eind juli viel het me op dat de call PA3AZQ vervallen is uit de registratielijst.
Gisteravond heb ik in de Nieuwegeinse ronde geïnformeerd of er wat over bekend was, en toen dat
niet het geval bleek te zijn ben ik verder gaan zoeken op internet.

Daarbij is me gebleken dat Jan, PA3AZQ, op 18 juni 2016 is overleden op 73 jarige leeftijd.

Ik herinner me Jan uit de jaren ’80 waarin hij in Utrecht Overvecht woonde en een vaste deelnemer
aan de QSO’s op de Utrechtse frekwentie 144.725 was.  We hebben heel wat leuke QSO’s in die tijd
gehad.  Jan werkte bij het Antonius ziekenhuis, en zo rond de tijd dat dit naar Nieuwegein verhuisde
is hij daar ook heen verhuisd (of naar Jutphaas zoals hij zelf altijd zei).  Nadat ik zelf lang niet zo actief
geweest ben kwam ik hem daar toevallig een keer tegen en heb ik daar een avond gezellig gebabbeld
over de oude tijden, en hem ook nog verschillende malen gesproken op de band.

Altijd weer een moment om stil te staan bij wat er geweest is en voorbij gaat…

 

Namens het bestuur VERON 08

de secretaris

 

 

 

Papegaai Piet PD2HPE krijgt ‘eigen’ meetnetwerk

Dit artikel is overgenomen van www.hobbyscoop.nl

Nieuw bij Hobbyscoop: Meetnetwerk “Baretta”

baretaWie kent ‘m niet; de papegaai Baretta van Piet – PD2HPE uit Utrecht. Deze radiopapegaai is bijna dagelijks te beluisteren via de bovenregionale repeaters PI3UTR en PI2NOS als hij vrolijk op de achtergrond mee zit te kletsen met zijn baasje. Tijd om Baretta een beetje roem te geven!! Hobbyscoop presenteert in samenwerking met PC7X heet meetnetwerk  Baretta :

Bovenregionaal Amateur Radio Experimentele Transmitter Test Applicatie

Okee, het is misschien een beetje een vergezochte afkorting, maar leuk vinden we ‘m wel :-).

Wat is het meetnetwerk?

Baretta is een meetapplicatie die je gewoon in je webbrowser kan gebruiken voor het uitvoeren van verschillende metingen aan jouw zendinstallatie. Het idee hiervoor komt voort uit de immer voortdurende ergernis dat repeaters worden gebruikt als testplatform. Een testje op z’n tijd is natuurlijk niet erg maar dit loopt nogal eens de spuigaten uit. Omdat Hobbyscoop vindt dat dit beter kan is daarom gewerkt aan een netwerk van extra ontvangers die zijn bijgeschakeld naast de UHF ontvangers van PI2NOS. Op een separate lege frequentie, namelijk 431.600 MHz (geen shift), kan hierdoor naar hartelust getest worden zonder overlast te veroorzaken bij andere radiozendamateurs.

Meetfuncties

MeetnetNatuurlijk biedt het meetnetwerk meerwaarde ten opzichte van het testen op een repeater. We hebben daarom de volgende functies ingebouwd:

 • De bekende kaartweergave van PC7X, zodat je kan vaststellen waar je allemaal te ontvangen bent.
 • Een heuse Papegaai functie waarmee je, na het doen van een uitzending, jouw eigen modulatie kan beoordelen.
 • Een deviatiemeter (FM modulatiemeter) zodat je kan beoordelen of jouw modulatie het juiste niveau heeft.

Er zitten nog enkele andere leuke features in de pen, maar dit kost nog wel flink wat ontwikkeltijd. Daarnaast zullen in de toekomst meerdere ontvangers worden toegevoegd…

Hoe werkt het?

Super eenvoudig:

 1. Om het meenetwerk Baretta te openen klik je op de knop “MEETNETWERK” rechts op de Hobbyscoop website.
 2. Stem je transceiver af op 431.600MHz. Gebruik geen shift en ook geen CTCSS toon.
 3. papegaaiDesgewenst activeer je links onderin de papegaai knop, deze wordt dan lichter van kleur.
 4. Zodra je gaat zenden zie je onmiddelijk de ontvangers waarop je binnenkomt.
 5. Spreek nu in de microfoon, bij voorkeur precies zoals je dit ook tijdens een QSO doet.
 6. Zodra je de microfoon loslaat gaat het papegaai knopje rood knipperen en wordt jouw audio via de PC opnieuw afgespeeld.
 7. Je kan op deze manier de kwaliteit van jouw audio beoordelen. Eventueel kan je de referentiefile afspelen ter vergelijking.
 8. modulatiemeterJe ziet tijden spreken ook de niveaumeters uitslaan:
  • Als de Peak meter regelmatig naar de 0dB beweegt dan is alles in orde!
  • Het is niet erg als deze soms iets verder of minder ver uitslaat, maar niet voortdurend.
  • Je audio is duidelijk te zacht als deze niet boven de -6dB uitkomt.
  • Je audio is duidelijk te hard wanneer deze structureel boven de +6dB uitkomt.
 9. HistogramIn het histogram rechts onderin kan je prima of jouw modulatie gemiddeld gezien in orde is.

Tenslotte

Het meetnet is experimenteel en heeft tot doel om radiozendamateurs een middel te geven om naar hartelust te testen. We verzoeken daarom dringend om niet langer de repeaters voor dit doel te gebruiken. Woon je (nog) niet in een gebied dat onder de dekking van Baretta valt dan vragen we je om een beetje geduld. Bij gebleken succes (en minder onnodig getest op repeaters) worden ontbrekende plekken ook van een meetpunt voorzien.

Wij bedanken René – PC7X en Rob – PE1CHL voor hun inzet! Veel plezier met het meetnetwerk Baretta!

OM Gijs Heijnekamp/PA0GHU Silent Key

silent key 03Afgelopen week ontvingen wij, via zijn zoon Dick, het trieste bericht van het heengaan van OM Gijs Heijekamp/PA0GHU op 13 augustus jl.. Hij verzocht ons dit bekend te willen maken op deze site. Dat doen wij graag, ondanks dat Gijs meer een VRZA-man was, dan een VERON-man, maar wij hebben begrepen, dat Gijs ook lange tijd lid is geweest van VERON- afdeling Centrum.

Zoon Dick memoreerde,dat zijn vader ooit organisator was van een hilarische vossenjacht, waarbij hij gebruik maakte van de stem van André van Duin in diens hoedanigheid van ‘ome Joop’. Ook hielp hij een mede-zendamateur (letterlijk) uit de brand door zend- en ontvangstapparatuur veilig te stellen bij een brand in diens woning. Verder stond Gijs aan de wieg van ‘De Muurkrant’, een maandelijkse (thans on-line) rubriek voor computer- en radio hobbyisten. http://www.muurkrant.nl

Navraag onder onze leden, via de nieuwsbrief, had diverse reacties tot gevolg, waarvan wij er één uitgepikt hebben en die wij (met toestemming van de afzender) integraal willen plaatsen, uiteraard met dank aan die afzender: Jan van Liempdt/PA0AKS

Goedenavond Ab,

Ik ben geschrokken van het bericht dat OM Gijs Heijnekamp  PA0GHU is
overleden .
Mijn oprechte deelneming aan de familie van mij is op zijn plaats.

Gijs een OM van de oude stempel was een echte sociale 2 meter-amateur die
vanuit zijn woning in Zuilen jaren lang vroeg in de ochtend tientallen
mobiele stations begeleide op de A2 ,A12 en A 27 naar hun bestemming totdat ze in de ruis
verdwenen.
Hen kon waarschuwen voor files en gaf andere informatie die hij koppelde en
doorgaf aan de mobiele zendamateurs langs de weg.
Hij hoorde info die de mobiele amateurs onderling niet ontvingen op hun
zendontvangers van stremmingen en problemen langs de wegen.
Hij had ook een grote luisterkring in Utrecht en ook daar buiten van niet
zendamateurs.

Een PA-nuller die hiervoor lof en dankbaarheid kreeg van zijn grote mobiele
zend-vriendenkring.
En tegen de avond herhaalde zich dat spektakel.
U zult begrijpen dat de weginformatie toentertijd niet zo was als
tegenwoordig. ( vanaf 1970 ).

Ook op computer gebied was hij een man van de eerste orde.
Programmeren was zijn hobby in de kleine geheugens van die tijd. ( denk ook
vanaf 1970 ).

Ik zou nog veel kunnen schrijven over Gijs PA0GHU en niet HGU, een sociale
amateur met een groot hart voor medeamateurs.
Ik wil speciaal de familie nogmaals condoleren waarvan ik herinner zijn
vrouw Corrie , zoon en dochter.

Dat hij mogen rusten in vrede.

Jan van Liempdt PA0AKS. Maarssen.

 

Tot zover de woorden van Jan, waaraan wij slechts onze oprechte deelneming toe te voegen hebben.

 

Bestuur VERON 08

It giet oan

Johan/PA3GER trapt af

Ondanks dat de in de aanhef gebezigde term verwijst naar koude tijden (van weleer??), hebben wij gemeend deze kreet toch maar te gebruiken omdat het toch om een vrij unieke gebeurtenis gaat.

De eerste cursus avond op de nieuwe locatie bij PEKA 18 is een feit. Maar liefst 19 cursisten (18 OM’s en 1 YL) meldden zich op deze warme nazomeravond. Slechts twee afzeggingen, een in verband met vakantie en de ander vanwege het werk, maar deze heren zullen zonder twijfel spoedig aanhaken. Johan heeft gekozen voor een uniek concept: hij geeft van 20:00 tot 22:00, onderbroken voor een korte kofiepauze, les aan de N- en F-cursisten tegelijkertijd.

De reden? Simpel, onder de F-cursisten zitten mensen die lange tijd geleden in de boeken hebben gesnuffeld, ooit hun N- (of zelfs D-) machtiging behaalden en baat hebben bij het opfrissen van hun theoretische kennis. De N-cursisten hebben dan weer baat bij de opgedane extra kennis en wie weet, zitten er tussen hen talenten, die te zijner tijd alsnog direct een poging gaan wagen richting F.

Bij aankomst was het even passen en meten om de auto’s, motoren en scooters een (veilig) plekje te geven, waarbij onze secretaris er blijk van gaf, dat er aan hem een goede parkeerwachter verloren is gegaan.

Onderstaand plaatje, met zicht op slechts een gedeelte van het geparkeerde blik, spreekt voor zich

20160824_194834

 

Dame, heren, het bestuur wenst u heel veel succes bij de studie, onze tutor Johan heeft in de loop der jaren een uitstekende reputatie opgebouwd als ‘lesboer’, echter………….. de weg naar succes ligt geplaveid met vele uren zelfstudie, de nodige obstakels, maar bedenk: de aanhouder wint!!!

 

Bestuur VERON 08

 

De opening van het nieuwe pand

Zoals bekend heeft Veron afdeling Centrum zijn prachtige lokatie op Fort de Gagel moeten verlaten. Op zaterdag 20 augustus 2016 was het zo ver, het nieuwe pand kon feestelijk geopend worden, inclusief mini-velddag en barbecue.

Via onderstaande link is het complete verslag, inclusief prachtige foto’s te bewonderen!

 

Wanbetalers verliezen radiofrequentie

Onder deze kop stond er vanmorgen (10augustus 2016) een artikel in de Utrechts Nieuwsblad editie van het Algemeen Dagblad (Bladzijde 16 van de Economie bijlage).

Op zich een wat kromme kop, maar vooruit, niet zo belangrijk als de inhoud maar klopt en dat doet ie op zich wel. Het handelt over de bij ons inmiddels meer dan bekende maatregel van het Agentschap Telecom om de registraties van wanbetalers te schrappen, waarna zij geen gebruik meer mogen maken van de aan hen toegekende roepnamen.

Tot zover geen aanmerkingen op het artikel dus, echter………. verderop in het bewuste artikel worden de radiozendamateurs weggezet als, achtereenvolgens quote ‘legale’ etherpiraten unquote, en quote legale radiopiraten unquote……

De bewuste journalist wordt overduidelijk niet gehinderd door kennis van zaken en beschadigt, wellicht onbedoeld, onze reputatie. Een kwalijke zaak wat ons betreft.

Het bericht staat (nog?) niet op de site van het AD(/UN), maar een scan van het bericht is inmiddels doorgezonden naar de secretaris van VERON HB, met het verzoek om actie te ondernemen.

Het gewraakte artikel kunt u lezen via onderstaande hyperlink, veel lees’plezier’ .

 

UN/AD

 

 

met vriendelijke groet,

 

Uw secretaris

 

 

Officiële opening nieuwe locatie PI4UTR met BBQ en GRATIS MINI-VELDDAG + Antennemeting!

UPDATE: Dé BBQ van zaterdag 20 augustus as. wordt opgeleukt met een mini velddag.

Beste YL’s en OM’s,

Een laatste reminder m.b.t. de geplande BBQ van 20 augustus as. ter gelegenheid van de formele opening van ons nieuwe onderkomen bij scoutinggroep PEKA 18, Daalseweg 148, Utrecht-Noord.

Er is nog plek: dus haast u, voor € 15,- p.p. bent u verzekerd van een smakelijke hap, want u snapt zelf ook wel, dat onze inkoper – in de persoon van onze voorzitter Michael/PA4MIC – slechts met de beste kwaliteit genoegen neemt.

Om de zaak wat levendiger te maken, hebben wij besloten om er een soort mini velddag van te maken. Will Janssen/PA3GQY heeft al toegezegd zijn nagel nieuwe IC 7300 mee te nemen en hij zal QRV zijn met digimodes.
Hieronder Will ‘in volle actie’ op de oude locatie, komende zaterdag kunt u hem dus QRL zien op de nieuw locatie.

Goed voorbeeld doet volgen, dus………voelt u zich geroepen, kom gerust en neem uw portabel rig, atennes en wat dies meer zij gerust mee!!

Het spreekt voor zich, dat iedereen welkom is op die dag, dus ook mensen die niet aan de BBQ kunnen of willen deelnemen!!!

De inrichting van de shack is nog niet voltooid, maar het begint in de goede richting te gaan. Het plaatje hieronder geeft al een aardige indruk hoe het er uiteindelijk uit zal komen te zien:

Opening nieuwe locatie met BBQ: Zaterdag 20 augustus 2016

Beste YL’s en OM’s,

Noteer deze datum al vast in uw al dan niet digitale agenda, want op die dag wordt onze locatie officiëel geopend. Uiteraard doen we dat onder het genot van een hapje en een drankje en we hebben gemeend de tradionele BBQ op die avond maar weer eens aan te steken, ook al omdat de hoofdbewoners van het pand, scoutinggroep PEKA 18, een pracht van een vaste BBQ achter het gebouw hebben geïnstalleerd, waarvan nét een stukje te zien is op onderstaande foto, rechts van de allesbrander

20160712_204314

 

 

 

 

 

 

 

 

U zult begrijpen dat de recente verhuizing een flink gat heeft geslagen in onze reserves, het is dan ook met enige schroom, dat wij u willen vragen om een bijdrage voor de BBQ, te weten:  € 15,- p.p. Wij hopen dat dit verzoek u er niet van zal weerhouden om naar onze nieuwe locatie te komen om met ons het heuglijke feit van de doorstart te vieren. Op dit moment zijn we als bestuur, gelukkig ondersteund door diverse leden, bezig met het verhuizen van de laatste spulletjes vanaf het fort en binnenkort gaan we over tot het inrichten van de shack en het aanvragen van de bouwvergunning voor de antennemast.

Vanaf 15:00 kunt u binnen lopen bij het gebouw van scoutinggroep PEKA 18, Daalseweg 148, Utrecht Noord. Gemakkelijk te bereiken vanaf de Zuilense Ring, afslag Maarssen-Dorp/Oud Zuilen. Boven aan de afrit, links af en dan de eerste weg links, na de rotonde, vervolgens na plm. 100 meter weer rechtsaf de Daalseweg op. Een smal dijkje aan het einde waarvan u het gebouw aan de rechterhand kunt vinden.

Komt u vanuit de richting A2, dan uiteraard aan het einde van de afrit, rechtsaf slaan.

Om tot een verantwoorde inkoop te komen, wordt u vriendelijk verzocht om u aan te melden (uiterlijk 15 augustus as.) aan: mailto:secretaris@pi4utr.nl

Meld ons a.u.b. ook met hoeveel personen u denkt te komen.

Tot dan, maar het mag ook eerder op een van onze vaste (bonte) dinsdagavonden.

Het bestuur

Het inburgeringsproces op PEKA 18 begint op gang te komen

Het VERON-bord is opgeknapt en naast de ingang geplaats bij onze nieuwe locatie aan de Daalseweg in Oud Zuilen, Utrecht

Steeds meer mensen weten de weg te vinden naar onze nieuwe locatie aan de Daalseweg 148 in Utrecht Noord. Ook gisteravond, op de reguliere clubavond, was het een geanimeerd gezelschap van OM’s die nog net niet met vakantie waren, of net weer terug van, getuige de bijgevoegde plaatjes.

IMG-20160714-WA0001

IMG-20160714-WA0002 IMG-20160714-WA0003

Hans/PA1ALV was een van de gelukkigen, die de vakantie nog voor de boeg heeft en hij testte zijn nieuwe speeltje, een QRP transceiver, uit op zijn homebrew dipool antennes. Hieronder de QRP-set en let ook op de door Hans vervaardigde mini-paddle. Prachtig stukje huisvlijt.

IMG-20160712-WA0002Hans bij het opzetten van een van de nauwkeurig afgemeten dipools, nauwkeurig gade geslagen door onze ‘handyman’ van PEKA 18, Frank, die tot op heden zijn gewicht in goud waard is gebleken voor ons.

20160712_195817

20160712_195853

IMG-20160712-WA0005

We zijn nog lang niet op orde hoor, denk dat niet. De shack moet nog ingeruimd worden, er moet een antenne doorvoer gemaakt worden en op een van de containers wordt een constructie gelast waarover een dekzeil gespannen kan worden. Hier kunnen we dan ons antennemateriaal veilig voor weer en wind opbergen. Handyman Frank, een ervaren lasser, heeft zijn medewerking al weer toegezegd, waarvoor we uiteraard zeer erkentelijk zijn.

Verder zal er een bouwvergunning bij de gemeente aangevraagd moeten worden voor de te plaatsen antennemast. VERON Centrum en PEKA 18 zijn al tot overeenstemming gekomen, waar de mast het beste geplaatst kan worden. Vooruitlopend op de door de gemeente Utrecht te nemen beslissingen, kan er al wel vast een aanvang worden gemaakt met het ophangen van wat draadantennes, bomen genoeg, dus met een beetje improvisatie komen we beslist een eind.

De overdacht van Gebouw C van Fort de Gagel is inmiddels een feit. De ruimte beneden, waarin de shack, de knutselhoek en de verenigingsaccommodatie waren gevestigd, is geheel leeg geruimd. In de opslag ruimte boven, staat nog het nodige spul dat voor een flink deel mee moet naar de Daalsweg, maar er kan beslist ook nog wel wat ‘ouwe meuk’ worden geruimd. Verscheidene van ons beginnen zo langzamerhand bekende gezichten te worden voor de ambtenaren van de gemeentelijke stort 🙂

ouwe meuk

Ouwe en nog bruikbare meuk…….

Voor degenen die nog niet op de nieuwe locatie geweest zijn en zo langzamerhand toch nieuwsgierig zijn geworden: volgende week dinsdag staan de deuren voor u vanaf 20:00 uur weer open, tot dan

Nieuwe borden!

Afgelopen week bereikte opvallende veel bordennieuws de redactie. Door Ruud NL-13652 en Michel PA7ML is de locatie bij PeKa18 weer een stukje vertrouwder geworden.

Iedereen die wel eens op Fort de Gagel kwam kent het grote ruitvormige VERON bord wel. Meestal stond hij bij de munitielift stof te vangen, of tijdens evenementen en contesten een figurantenrol te vervullen buiten naast de deur. Door de inspanningen van Ruud NL-13652 heeft het bord een tweede leven gekregen bij PeKa18! Het bord werd thuis geschuurd en van een nieuwe laag verf voorzien. Hierdoor kan hij er weer een hoop jaar tegenaan! Het bord is al te bewonderen bij de ingang van onze nieuwe locatie. Ongemerkt voorbij rijden is nu dus geen excuus meer hi.

Het VERON-bord is opgeknapt en naast de ingang geplaats bij onze nieuwe locatie aan de Daalseweg in Oud Zuilen, Utrecht

Het VERON-bord is opgeknapt en naast de ingang geplaatst bij onze nieuwe locatie aan de Daalseweg in Oud Zuilen, Utrecht

Maar er is nog meer bordennieuws! Michel PA7ML schonk de club een door middel van LED-verlichting oplichtend PI4UTR On Air bordje, voor in de shack! Dit zijn leuke cadeautjes die ervoor zorgen dat er toch weer snel een vleugje eigen identiteit op de nieuwe locatie komt.

Michel PA7ML poseert met het door hem gedoneerde LED

Michel PA7ML poseert met het door hem gedoneerde ‘LED Shack Sign’

Ruud en Michel, bedankt!

 

Eerste clubavond op de nieuwe locatie (update 20 juni bijdrage Wim PA2GRC)

Afgelopen dinsdag 14 juni 2016 vond -vooraangekondigd aan de leden middels een nieuwsbrief van de secretaris- de eerste reguliere clubavond van afdeling Centrum plaats op de nieuwe lokatie. We zijn neergestreken bij Scouting groep PeKa 18 aan de Daalseweg 148 te Utrecht.

Welkom door Peka-18

Welkom door PeKa 18

De opkomst was erg goed en de sfeer uitstekend. Er kwamen veel nieuwsgierige leden kijken naar het nieuwe onderkomen. De shack moet nog ingericht worden en de antennes staan nog niet, maar dit gaat later goed komen.

20160614_201606

De bar

20160614_201642

Spotify Premium voor de muziek

De meeste leden waren enthousiast over de nieuwe stek. De optimisten zagen voornamelijk veel mogelijkheden, de pessimisten zagen wat bomen in de weg staan voor de antennes.

20160614_201600

Voor de zonaanbidders

Bestuur, bedankt voor het selecteren en regelen van deze nieuwe lokatie. Leden, bedankt voor het ontmantelen van het oude Fort, verhuizen en klussen. PeKa 18, bedankt voor het gastvrije ontvangst!

Update 20 juni: bijdrage Wim PA2GRC

De redactie ontving van Wim PA2GRC een leuke bijdrage over de eerste avond op onze nieuwe locatie! Zie de link hieronder voor zijn bijdrage.

Klik hier voor de bijdrage van Wim PA2GRC