Zendamateur worden

Let op!! De huidige cursus loopt tot mei 2020, deze zit vol!
Info over de nieuwe Novice en Full cursus volgt medio 2020.

Bij de VERON afdeling A08 Centrum wordt zowel de cursus voor de Novice registratie als voor Full registratie gegeven voor zendamateurs. Onze cursusleider Johan (PA3GER) doet dit met grote passie en brengt jou naar het benodigde niveau om het examen met goed gevolg af te leggen! Hierna kunt u toetreden tot de wonderlijke wereld van de radiozendamateur!

In augustus start er weer een nieuwe cursus radiozendamateur bij Afdeling Centrum A08. Er wordt dit maal gestart met een kleine 3 maanden alleen Novice, waarna de deelnemers kunnen in-doorstromen voor de Full opleiding.

De cursus zal gegeven worden op ons onderkomen aan de Daalseweg 148 in Utrecht-Zuilen (scouting gebouw PEKA18). De cursus van Johan staat bekend om de zeer hoge slagingspercentages en leuke manier van lesgeven. Vele van ons zijn jou voor gegaan met succes!

De Novice cursus zal starten op 14 augustus 2019 en wordt gehouden op woensdagavond van 20:00 uur tot ca. 22:00 uur. Na een kleine 3 maanden alleen Novice kan vanaf 6 november 2019 op dezelfde lestijden worden doorgestroomd en ingestroomd voor de Full cursus.

De kosten voor de N-cursus bedragen €35. Voor de F-cursus is €70 verschuldigd, en mag eventueel in overleg betaald worden in 2 termijnen (2x €35). Om de cursus te volgen is het N of F cursusboek van de Veron nodig, welke te verkrijgen is bij het Centraal Bureau van de Veron.

Voor de duidelijkheid; de N-cursus start 14 augustus 2019 en duurt 12 woensdagavonden, de F-cursus start 6 november 2019 en duurt 24 woensdagavonden.

LET OP! U hoeft géén lid te zijn van de (A08) VERON maar dit wordt natuurlijk wel gewaardeerd. (Word direct lid)

Het clubgebouw beschikt over een eigen radioshack (zendstation). Het station kan uitkomen op de banden 80 meter t/m 6 meter, 2 meter en 70cm (tijdens activiteiten zijn vaak ook andere banden beschikbaar). Als cursist mag je voor of na de cursus (onder begeleiding) gebruik van maken van de aanwezige apparatuur! Op deze manier kunnen nieuwe radiozendamateurs kennis maken met de praktijk!

Heeft u interesse, vragen of wilt u zich inschrijven dan kunt u contact opnemen met de secretaris van afdeling Centrum welke u met Johan PA3GER in contact zal brengen. Gebruik hiervoor het contactformulier.